Uitslag Rabobank Clubkascampagne

Beste vrienden van E.O.Z.C.

Bedankt voor jullie steun tijdens de Rabobank Clubkascampagne. Door jullie stem hebben we een mooi bedrag van 535,67 euro opgehaald. Dit bedrag is hoger dan andere jaren en kunnen we goed gebruiken om het kleuterzwemmen verder vorm te gaan geven.  Het is goed om te zien dan veel mensen betrokken zijn bij de zwemvereniging en onze club een warm hart toedragen.

Nogmaals bedankt!

Bestuur E.O.Z.C.