Het bestuur stuurt regelmatig informatiebrieven naar de leden. In deze brieven komen lopende zaken aan de orde die een speciale vermelding verdienen of waarbij om aandacht c.q. actie van de leden gevraagd wordt.

Daarnaast is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) een vast item op de kalender. Daar wordt van alles besproken of aan de leden voorgelegd. Vaste items zijn het gevoerde beleid, de daaruit voortkomende financiën en de begroting voor het volgende jaar.