E.O.Z.C. is méér dan zwemmen alleen

 

Sinds de oprichting in 1967 staat E.O.Z.C. voor goed zwemonderwijs en een vertrouwde en veilige omgeving om in te sporten. Maar waar E.O.Z.C. ook in uitblinkt is het creëren van echte, hechte vriendschappen. Als ondertitel voeren we dan ook graag de uitroep “niet alleen de eerste, maar ook de gezelligste club van Oirschot”.

 

  • Het diploma C is bij ons pas de start...
  • Beleef elk jaar een spectaculair leuk zwemkamp
  • E.O.Z.C. is de initiatiefnemer van Triathlon Het Groene Woud
  • Kom gezellig met vriendjes en vriendinnetjes naar het discozwemmen
  • Bij ons ontstaan vriendschappen voor het leven
  • Breed aanbod: van babyzwemmen tot pensionado...
E.O.Z.C. heeft

175

leden
Gemiddeld zijn we

22,1

jaar
We bestaan sinds

1967

oprichting
We zwemmen

40

weken/jaar

Instructeurs

E.O.Z.C. is trots op haar instructeurs. Zij vormen het hart van de vereniging en steken enorm veel positieve energie in hun lessen. De gemiddelde leeftijd van onze instructeurs schommelt rond de 25 jaar. Daardoor ontstaat er bijna automatisch een heel hechte band tussen degenen die les krijgen en zij die de les verzorgen. Al onze instructeurs komen voort uit “eigen kweek” en hebben daardoor het ingebakken clubgevoel wat E.O.Z.C zo speciaal maakt. Het is een goede verhouding tussen jonge instructeurs die het vak willen leren en de ervaring van de gecertificeerde instructeurs die al jarenlang aan het bad staan.

Alle instructeurs krijgen om het jaar een cursus Basic Life Save / AED aangeboden van de club. Dat geeft een veilig gevoel en rust in de organisatie, ook als er invallers aan de badrand staan. Ook is elke instructeur in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag, de V.O.G.

E.O.Z.C. heeft een eenvoudige en overzichtelijke structuur. Als vereniging is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan. Per jaar vindt doorgaans eenmaal een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats, in het najaar. De ALV benoemt bestuursleden en stelt het jaarverslag met bijbehorende financiën van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar vast. Het bestuur kan strategische plannen aan de ALV voorstellen maar de ALV beslist of ze ook uitgevoerd mogen worden. Het bestuur zelf is belast met de dagelijkse gang van zaken. Ze heeft als het ware een mandaat om beslissingen te nemen, binnen de ruimte die de begroting biedt.

Het bestuur wordt ondersteunt door commissies voor het organiseren van activiteiten, wedstrijden en kampioenschappen en specifieke zaken zoals een lustrumviering. Ook kunnen tijdelijke comités in het leven worden geroepen voor kortstondige beleidsondersteuning, zoals bijvoorbeeld voor het fotobeleid is gebeurd. De sportieve kerngroep van de vereniging wordt gevormd door de Instructeurs die zorgen voor de begeleiding van de diplomagroepen, de wedstrijdgroep en de volwassenengroepen. Hierboven staan de vaste instructeurs met hun aandachtsgebieden vernoemd.

Het bestuur

Het bestuur van E.O.Z.C. bestaat uit vijf personen met en zonder zwemachtergrond. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris met hun vaste takenpakket. Daarnaast zijn twee algemene bestuursleden behulpzaam met allerlei onderwerpen die meer of minder regelmatig aandacht vragen. Gezamenlijk reageren we als vliegende keep op de waan van de dag.
Spreek ons aan met uw vragen, ideeën of klachten. Dat kan op het bad, of via de contactpagina.

Ben Vlemminx

 Voorzitter sinds 2022

Externe contacten | KNZB | Gemeente | Laco

Nicky van Vroenhoven

Penningmeester sinds 2022

Penningmeester

Janneke Boeijen

Secretaris sinds 2017

Welkomscommissie | Ledenadministratie | Diplomagroepen | ALV | AVG en privacybeleid

Robert van Overbeek

Bestuurslid sinds 2012

Website | PR Communicatie | Sponsoring | Triathlon

Bianca van Hout

Bestuurslid sinds 2022

Wedstrijdcommissie| Instructeursoverleg | Opleidingen

Onze Ereleden en Ambassadeur

Natuurlijk kent ook E.O.Z.C. leden en oud-leden die zich uitzonderlijk hebben ingespannen voor de club. De inspanningen lopen uiteen en hebben betrekking op de organisatie, diepe betrokkenheid bij het zwemprogramma, een lange bestuurstaak maar veelal een combinatie hiervan. Deze leden verdienen dan ook met recht de titel erelid van de vereniging. De ereleden verdienen het ook om met naam vernoemd te worden:

Alexander Schiebroek
Sabine van Overbeek – Van de Schoot
Cees van Eijk
Martijn van de Berk
Pieter Prince
Leny van de Schoot – Van Beers

Cor Mathijssen
Truus Slagboom
Jan van Beers
Pierre Rutten
Christien van Nunen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2019 is lange afstandzwemmer Pepijn Smits benoemd tot ambassadeur van E.O.Z.C. Pepijn is als Oirschottenaar erg betrokken bij de vereniging en verzorgt clinics voor de leden en niet-leden. Hij zet zich in voor de zwemsport in wedstrijdverband.

Vertrouwenspersonen

Het kan voorkomen dat je iets te bespreken hebt maar niet terecht wil of kan bij een instructeur of iemand van het bestuur. Bij een vertrouwenspersoon kan je vertrouwelijke zaken bespreken, bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

We hebben twee vertrouwenspersonen binnen onze vereniging:

Mary-Anne Funnekotter, apotheker

06 – 1901 0083
maryanne.funnekotter@outlook.com