Aanbod Kosten per kwartaal K.N.Z.B. contributie Diploma’s Startvergunning
Babyzwemmen €19,69 X
Kleuterzwemmen €34,56 X
Swimfun €69,11 X
Diploma C €69,11 X X
Snorkelen €69,11 X X
Starters €69,11 X
Swimkick €69,11 X
Wedstrijdzwemmen €69,11 X
Masterzwemmen €69,11 X
Borstcrawltraining €69,11 X
Vrienden van E.O.Z.C. €10,00

K.N.Z.B. contributie

E.O.Z.C. is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond. De samenwerking zorgt ervoor dat alle zwemmers via de bond verzekerd zijn en dat E.O.Z.C. deel kan nemen aan zwemwedstrijden. Daarnaast biedt de K.N.Z.B. op verschillende vlakken ondersteuning aan E.O.Z.C.

De K.N.Z.B. contributie is verplicht voor alle leden van onze vereniging (excl. rustende leden) en wordt geïncasseerd in januari/nieuw lidmaatschap. Het tarief voor het jaar 2024 is door de K.N.Z.B. vastgesteld op € 19,55 per jaar.

Diploma’s

Twee keer per jaar kunnen de diplomazwemmers een poging doen om het volgende diploma te halen. Per te behalen diploma wordt €5,- in rekening gebracht.

Startvergunning

Elk lid dat deelneemt aan zwemwedstrijden moet in het bezit zijn van een startvergunning. De kosten van een startvergunning zijn € 21,30 voor leden onder de 12 jaar. Vanaf 12 jaar bedraagt het bedrag € 61,25. Dit bedrag wordt bij een nieuwe startvergunning en per kalenderjaar – in de maand januari – geïncasseerd.

 

Aanmeldingen / opzeggingen uitsluitend per e-mail bij de ledenadministratie: ledenadministratie@eozc.nl