Nieuwe programmering en zwemtijden seizoen 2020/2021

Vanaf het zwemseizoen 2020/2021 start E.O.Z.C. met een nieuwe programmering. De belangrijkste veranderingen staan in dit nieuwsbericht beschreven. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de brief die is rondgestuurd n.a.v. de Algemene ledenvergadering.

Een nieuwe groep waar we mee gaan starten in het nieuwe zwemseizoen is het “Kleuterzwemmen”. Deze groep is voor kinderen vanaf 4 jaar die spelenderwijs kennis kunnen maken met de zwemsport. Tijdens de lessen zorgen onze instructeurs voor een afwisselend programma. Een perfecte aanvulling om naast het Zwem AB te volgen en zo een betere zwemmer te worden.

Een andere wijziging is de groep “Starters”. Deze groep bestaat uit onze jongste wedstrijdzwemmers die tijdens de trainingen de eerste vaardigheden van het wedstrijdzwemmen leren. Het zijn de eerste stapjes om een echte wedstrijdzwemmer te worden bij E.O.Z.C. Naast de trainingen kunnen de zwemmers aan een aantal wedstrijden deelnemen om de zo de eerste ervaringen op te doen.

De Trimzwemmers worden vanaf het nieuwe seizoen overgeheveld naar het Masterzwemmen. Deze keuze is gemaakt omdat Trimzwemmen geen officiële titel is bij de K.N.Z.B. en dit in de zwemwereld Masterzwemmen wordt genoemd. Het is dus een naamswijziging, inhoudelijk blijven de trainingen hetzelfde.

Naast de nieuwe groepen hebben we in een werkgroep gekeken naar een nieuw zwemrooster. Dit heeft ertoe geresulteerd dat we een overzichtelijk en beter zwemrooster hebben samengesteld die beter past bij onze vereniging. Voor een duidelijk overzicht verwijzen we het nieuwe zwemrooster op onze website.